Bạn có biết: Ai là người tạo ra nghề in Việt Nam

 

Nghề in đã có trước đó từ rất lâu nhưng nó chỉ nằm trong phạm vi Phật giáo và quản lý nhà nước nhưng với sự truyền dạy của Lương Như Hộc nghề in đã trở thành nghề chủ đạo của Việt NamLương Như Hộc (1420 – 1501) tự Tường Phủ, hiệu Hồng Châu, Bách khoa toàn thư Việt Nam gọi là Lương Nhữ Hộc, quê ở xã Hồng Liễu, huyện Trường Tân – Hải Dương ông đỗ thám hoa khoa niên hiệu Đại Bảo thứ 3 1442 – đời Lê Thái Tông

Hai lần làm sứ giả tại Trung Quốc ông đã học được nghề in mộc bản khi trở về ông đã truyền lại nghề cho hai làng của ông là Liễu Tràng, Hồng LụcLàng Liễu Tràng – Làng Hồng Lục đã trở thành trung tâm khắc ván in chữ và sau là tranh khắc của cả nước với rất nhiều bộ sách đã được in khắc ở đây, trong đó phải kể đến bộ Đại Việt sử ký toàn thư đồ sộ đã được khắc đầy đủ lần đầu tiên vào năm Chính Hòa thứ 18. Để ghi nhận công lao, dân làng Liễu Tràng đã lập đền thờ, tôn ông làm Thành hoàng và người ta coi ông là  Ông tổ nghề in Việt Nam

Ông đã biên soạn một số tập sách như Cổ kim chế từ tập, tập hợp các bài từ từ thời cổ đến thời Lê và sáng tác Hồng Châu quốc ngữ thi tập là tập thơ chữ Nôm, Hiện nay cả hai đều đã thất truyền. Ông cũng phê điểm cho tuyển tập thơ Tinh tuyển chư gia luật thi của Dương Đức Nhan (gồm 472 bài của các nhà thơ đời Trần-Lê). Hiện nay chỉ còn lại 6 bài phú chữ Hán trong Quần hiền phú tập (Hoàng Sằn Phu) và 6 bài thơ chữ Hán trong Trích diễm thi tập (Hoàng Đức Lương) và Toàn Việt thi lục (Lê Quý Đôn)

Cho đến ngày nay vẫn còn ngôi đình thờ Thám hoa ở làng Liễu Tràng đã được xếp hạng năm 1992, thường tổ chức lễ hội vào ngày 13-15 tháng 9 (âm lịch) hàng năm để tưởng nhớ về ông

Ngày nay nghề In Việt Nam đã phát triển đáng kể với rất nhiều nghành nghề khác nhau đặc biệt kể đến in bao bì, in giấy phục vụ trong ngành sản xuất sổ da…..


Đóng Menu
>
> Hotline: 0934 956 885