Khai thác khả năng sáng tạo bằng việc viết thường xuyên

 

Trong thực tế có nhiều nghiên cứu đã cho rằng viết thường xuyên có thể giúp não bộ phát triển qua đó tăng khả năng sáng tạo

>> Xem thêm: viết gì trong sổ tay

Nó không chỉ là viết lên những gì bạn nghĩ trong đầu, một nghiên cứu của Đại học Iowa cho thấy rằng viết về các sự kiện căng thẳng giúp đối phó với những sự kiện đã trải qua, tuy nhiên tập trung vào những gì bạn đang suy nghĩ và cảm giác như trái ngược với những cảm xúc của bạn.

Tóm lại bạn sẽ có được những lợi ích tốt nhất khi viết hàng ngày, khi bạn đang kể một câu chuyện cá nhân không chỉ viết về những cảm xúc của bạn lên trên những trang giấy mà còn là rèn luyện cách kể một câu chuyện của riêng cá nhân bạn có thể hay hoặc không hay nhưng dần dần bạn sẽ trở thành một nhà viết truyện đó!! :))

Viết thường xuyên có thể giúp bạn tìm hiểu để xử lý và truyền đạt những ý tưởng phức tạp tròn đâu ra và giải quyết chúng một cách hiệu quả


Đóng Menu
>
> Hotline: 0934 956 885