6 lời khuyên biến sổ tay thành cuốn hồi ký

Dưới đây là 6 lời khuyên cho việc biến cuốn sổ tay của bạn thành một cuốn hồi ký:


Biết sự khác biệt giữa tự truyện và hồi ký – tự truyện là một câu chuyện về một cuộc sống hoàn toàn, trong khi hồi ký về một mảnh của cuộc sống của bạn (một khung thời gian cụ thể, chủ đề, bước ngoặt…). Một cuốn hồi ký có thể xảy ra trong một thời gian xác định (tức là 6 tuần như trường hợp trong cuốn hồi ký Hope Edelman của All Things) hoặc xung quanh một chủ đề cụ thể hoặc điểm trong cuộc sống

Xác định các chủ đề cốt lõi và thông điệp cuốn hồi ký của mình – Trong cuốn hồi ký này bạn cần xác định rõ nội dung và những thông điếp muốn gửi đến đọc giả hãy tự hỏi mình, làm những gì bạn muốn người đọc để học hỏi từ đọc cuốn hồi ký của mình?

Hãy tự hỏi mình, câu chuyện này / hồi ký về gì? Bạn có thể đọc lại cuốn sổ tay (hồi ký cuat mình) và tìm kiếm những thứ có liên quan đến các chủ đề cụ thể của cuốn hồi ký của mình. Có lẽ bạn đang viết về một thời gian trong thời thơ ấu của mình, cuộc hành trình của bạn với bệnh ung thư, ly hôn, một thay đổi chuyến đi của cuộc sống… bất cứ điều gì các chủ đề hay trọng tâm của cuốn hồi ký của mình, bạn có thể tìm thấy nội dung có liên quan trong sổ tay

Cân nhắc và suy nghĩ về đọc giả – với cuốn hồi ký bạn đang viết không chỉ cho chính mình, mà cho chính những người sẽ đọc hồi ký này quan trọng với người đọc hay không?

Hãy nhớ rằng, cuốn hồi ký là một hình thức sáng tạo phi tiểu thuyết – mà đòi hỏi phải viết một câu chuyện có thật bằng cách sử dụng các kỹ năng mà thường được coi là những kỹ năng của một nhà văn hư cấu – cốt truyện, phát triển nhân vật, đối thoại và nhiều hơn nữa

Bắt đầu thể hiện bằng những đường bút – hãy bắt đầu viết cho dù nội dung và những từ ngữ không hay bạn có thể xem lại vài lần và chỉnh sửa chúng

Luôn luôn giữ tâm cho câu chuyện “Viết không chỉ đơn giản là thể hiện bản thân. Viết là một cách để tìm đường kết nối và nút giao với những người khác”

                                            ~ Erica Hasebe-Ludt, Cynthia M. Chambers & Carl Leggo


Đóng Menu
>
> Hotline: 0934 956 885