Ghi chép các bài tập hiệu quả

Các bài tập luôn rất khó mà cũng rất dễ đề ghi chép. Nếu ghi một cách thụ động sẽ làm cho bạn chẳng nhớ gì hết khi gặp một trường hợp tương tự. Điều này làm cho những ghi chép của bạn sẽ thật vô ích khi sử dụng lại chúng. Nhưng ngược lại nắm được những cốt yếu trong bài tập sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng những vấn đề khi được gặp lại những vấn đề đó.

Các bài viết quan tâm:

1. Với các thí nghiệm: Với những ghi chú trong các phòng thí nghiệm khoa học. Bạn có thể bắt đầu với những phác thảo các thí nghiệm . Hãy chắc chắn rằng những phòng thí nghiệm có những ghi chép riêng của nó. Điều quan trọng nhất là để ghi chép của bạn trong thời gian thực. Điều này sẽ giúp bạn kiểm soát được những hiệu quả của thì nghiệm. Nếu có thể nên vẽ lại những gì trực quan của thì nghiệm sẽ giúp bạn làm một cách hiệu quả hợn và ghi nhớ dễ dàng hơn.
2. Với toán học
Với toán học để ghi chép hiệu quả nhất cần ghi chép theo các bước. Viết ra cách chi tiết cần làm với mỗi bước điều này làm bạn ghi chép hiệu quả hơn trong cuốn sổ tay của mình. Hãy ghi chép kĩ lưỡng những gì bạn làm trong những bước này. Hãy luôn chú ý môt tả bằng phương trình bất cứ khi nào có thể khi sử dụng. Khi bạn thấy phương pháp bạn giải là đúng hay ghi rõ các bước làm cho bài tập trong tương lai.
3. Với hội họa
Với ghi chép về hội họa thật khó có thể có những ghi chép cụ thể và thường nhiều người không có nhưng ghi chép về những vấn đề này. Nhưng không phải không có những ghi chép chính xác về hội họa. Ghi chép trong ngành mỹ thuật là ghi chép lại quá trình sáng tạo của bạn. Điều này sẽ giúp bạn định hướng những ý tưởng của bạn không bị mung lung rằng các ý tưởng đố sẽ đi đến đâu. Nó cũng giúp bạn thấy được những khoảng trống trong ý tưởng của bạn. Điều đó tạo nên những sản phẩm nghệ thuật tốt trong tương lai. Hãy ghi chép trong cuốn sổ da của bạn như sau.
– Làm phác thảo bố cục tốt cho tác phẩm điều này làm sản phẩm của bạn có chất lượng và hiệu quả hơn trong ghi chép.
– Lập danh sách các chủ đề mà bạn muốn mô tả điều này làm bạn trở nên dễ dàng hợn khi  triển khai những chủ đều này.

Đóng Menu
>
> Hotline: 0934 956 885