Giới thiệu và hình thức chơi Casino-bit


Casino-bit là mô hình bán cho nhận đang phát triển nhất hiện nay. Casino-bit là nơi để mọi người tham gia luân chuyển tài chính cho nhau 1 cách an toàn và được hổ trợ điều tiết 1 cách hợp lý dựa trên mô hình bán cho nhận.Casino-bit dùng tiền của người chơi ký quỹ gửi để làm 2 việc :

– Luân chuyển tài chính giúp mọi người sản sinh lợi nhuận giống như mô hình cho nhận cộng đồng.

– Dùng tiền còn lại và các khoản tiền lưu quỹ cân đối tài chính luân chuyển để điều tiết và đầu tư đối ứng vốn cho các casino lớn với lợi nhuận có thể lên đến 10%/ngày.Từ đó hổ trợ lại việc luân chuyển tài chính cho cộng đồng tham gia.

Có 2 gói tham gia 0,5 hoặc 1 bit.

Mỗi lần nhận bạn phải tốn 1pin= 0.01 Bit Pin sẽ được nạp vào kèm theo gói tham gia 

> Ví dụ : Bạn tham gia gói 1Bit thì bạn phải nạp 1.07Bit. Bạn tham gia gói 0.5Bit thì bạn phải nạp 0.57Bit

Bạn có thể tìm hiểu thêm trên các trang web, mạng xã hội khác

Đóng Menu
>
> Hotline: 0934 956 885