Làm việc hiệu quả với sổ tay Bullet Journal

Làm việc hiệu quả với sổ tay Bullet Journal

Sổ tay Bullet Journal một trong những cuốn sổ tay giúp tổ chức công việc tốt nhất. Thực ra Bullet Journal là một cách ghi chép công việc và kế hoạch rất hiệu quả do Ryder Carroll, một nhà thiết kế tại Brooklyn nghĩ ra.* Ưu điểm của phương pháp này
– Giúp tổ chức công việc một cách khoa học, logic, ngoài ra nó còn giúp theo dõi công việc bằng mục lục được lập 
– Phương pháp dễ thực hiện, bố lục của nó không quá phức tạp như khi bạn nhìn vào
– Với kỹ thuật này chỉ cần bút và giấy là đủ

* Những ai nên sử dụng phương pháp Bullet Journal
– Những người hay quên công việc
– Thiếu động lực làm việc
– Thiếu trách nhiệm: Lên kế hoạch rồi vứt một đống
– Có ý tưởng nhưng khi cần thực hiện lại quên mất ý tưởng
– Người nhiều công việc, hoạt động
– Thiếu động lực làm việc

Ryder Carroll chia sẻ: “Đối với tôi, một trong những phần tuyệt vời nhất của phương pháp này là Mục lục. Thay vì phải lật tung cả quyển sổ để tìm những ghi chú cuộc họp hay số điện thoại đã ghi nhanh trong tuần trước, tôi có thể sử dụng Mục lục để biết những thứ mình cần xem lại ở đâu. Việc này không ảnh hưởng gì nếu các ghi chú liên quan phân tán nhiều nơi chứ không được nhóm lại với nhau. Mục lục này cũng giúp bạn không lãng phí sổ tay hoặc cần phải ước tính để dành bao nhiêu trang cho nội dung gì”


* Bullet Journal gồm các phần cụ thể:

– Mục lục, nơi liệt kê số trang để bắt đầu lập kế hoặc cho các công việc, hoạt động của mình, với những cuốn sổ tay được in số trang sẵn thời gian quá trình này được cải thiện

 – Nhật ký tương lai, nơi bạn theo dõi các sự kiện hoặc thời hạn sắp đến trong vòng 6 tháng tới

– Nhật ký hàng tháng, nơi bạn lưu ý các sự kiện, thời hạn cho một tháng cụ thể và danh sách các công việc hàng tháng

– Nhật ký hàng ngày, nơi bạn viết ra các công việc, sự kiện và ghi chú cho mỗi ngày. Bạn cũng có thể lên kế hoạch mình cần làm gì mỗi ngày ở đây

* Thực hiện

– Hãy bắt đầu với những trang mục lục 

– Sau khi đã hoàn thành xong mục lục tiếp theo tạo nhật ký tháng cho tháng hiện tại. Viết tên tháng ở đầu trang, và các ngày của tháng ở dòng dưới phía bên trái. Thêm chữ cái đầu tiên của thứ bên cạnh các ngày (ví dụ là ‘M’ cho thứ hai). Sau đó hãy điền bất kỳ thời hạn hay sự kiện bạn có trong tháng này. Đừng quên thêm nhật ký hàng tháng vào Mục lục

– Ghi nhật ký cho ngày hôm nay ở trang trắng tiếp theo. Viết ngày ở trên cùng của trang, ghi nhanh bất kỳ sự kiện nào trong ngày, ghi chú cho bản thân và công việc bạn muốn hoàn thành

– Cuối ngày tạo một nhật ký với cho ngày mai và chuyển những công việc cần mà chưa hoàn thành vào đó

 

5/5 - (2 bình chọn)
Đóng Menu
>
> Hotline: 0934 956 885