Passion Planner sổ tay công việc – ý tưởng

Passion Planner sổ tay công việc – ý tưởng

Một trong những cuốn sổ tay tổ chức công việc, thiết kế dành riêng cho những ý tưởng, lập kế hoạch công việc. Passion Planner là một quyển sổ tay kế hoạch cực kỳ đặc biệt và thú vị. Quyển sổ cho phép người sử dụng có thể vẽ một sơ đồ kế hoạch trong tương lai với những mục tiêu cần đạt được vào những mốc thời gian cụ thể. 

 


Cuốn sổ thiết kế các trang với nhưng giao diện riêng, hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng để giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc lập kế hoạch và theo dõi công việc 

** Sổ tay Passion Planner giúp ích gì
– Quản lý quỹ thời gian hợp lý 
– Lập kế hoạch công việc cần làm 
– Tập trung đạt mục tiêu –
 Theo đuổi đam mê 
– Thử thách bản thân 
– Và nhiều lợi ích khác…

– Bìa sổ làm bằng bìa da mền mại
– Giấy sổ chất lượng, giấy định lượng 100 gsm loại giấy dày 
– Kích thước giấy khổ A5
– Số lượng trang giấy: khoảng 95 tờ tương ứng 190 trang

Giao diện hàng tuần
Giao diện hàng tuần

 

Giao diện hàng tháng

 

Những câu hỏi


– Weekly appointment calendars: Bên trong cuốn sổ tay công việc này được thiết thiết kế với những ô, cột rõ ràng gồm các tháng trong năm, từ tháng 1 tới tháng 12. Mỗi ngày trong 1 tuần được thiết kế theo 1 cột với các mốc thời gian cách nhau mỗi 30p. Mốc thời gian bắt đầu từ 6h sáng đến 11 giờ tối. Cho phép người dùng lập kế hoạch công việc và quản lý quỹ thời gian hợp lý.

– Dual prioritized to-do lists: Bao gồm 1 cột Personal to – do list dành những việc cá nhân và 1 cột work to – do list dành cho công việc

– Annual goal setting guide: Thiết kế dành riêng cho những mục tiêu dài hạn như 1 năm, 3 năm hay 3 tháng, vạch ra những kế hoạch cụ thể để thực hiện. Việc này giúp bạn hoàn tất được các kế hoạch vạch ra. Giúp đạt thành tích như mong muốn

– Monthly overviews: Giao diện cho từng tháng, tạo ra một bức tranh về những mục tiêu chủ yếu cần phải đạt được trong từng tháng

Kế hoạch Passion: A Step-By-Step Hướng dẫn thiết lập mục tiêu
Bản đồ của bạn ra các mục tiêu dài hạn và ngắn hạn

 


4/5 - (4 bình chọn)
Đóng Menu
>
> Hotline: 0934 956 885