Cách ghi chép hiệu quả bài giảng của thầy cô

Với ghi chép những bài giảng của thầy hay giảng viên của mình. Không chỉ đơn giản là việc ghi chép những gì và tất cả những lời nói của người thầy của bạn mới mang đến cho bạn những kiến thức đó. Vì sét cho cùng ghi chép cũng là quá trình giúp bạn học tập và ghi nhớ những kiến thức một cách thông minh và hiệu quả nhất. Có nhiều yếu tố giúp ghi chép của bạn trở nên hiệu quả hơn. Từ cách ghi chép của bạn rồi vị trí của bạn hay những những yếu tố ảnh hưởng tất cả đều tạo nên hiệu quả trong việc học tập của bạn

Các bài viết liên quan:

– Vị trí của bạn ngồi với người giảng viên ảnh hưởng tới khả năng tiếp thu thông tin của bạn. Hãy chắc chắn rằng có thể ngồi những nơi bạn có thể nghe thấy và nhìn thấy điều này làm cho ban có thể tập trung và hiệu quả hơn trong những ghi chép cá nhận của mình.
– ngồi xa những bạn bè của bạn hay gây cho bạn mất tập trung trong việc suy nghĩ và ghi chép những thông ti trong cuốn sổ tay của bạn
– Bạn cũng có thể ngồi gần bạn bè nếu được lợi từ những ghi chép cá nhân của bạn bè của bạn. Đây cũng là một cách tạo hiệu quả và cách nhìn khác với những ghi chép của bạn. Cách nhìn nhận vấn đề của bạn bè của bạn

1. Cách đánh dấu
Các cuộc tranh luận hoặc nói chuyện với giáo viên với những thành viên khác trong lớp. Các bài giảng dậy hãy đánh dấu vào những chủ đề mới. Sau đó lưu ý những điểm phụ của vấn đề đó mà vấn đề được giải quyết.
– Mỗi một bài giản nên có một trang riêng để ghi chép của riêng nó. Điều này giúp bạn tổ chức thông tin và từ tiêu đề, diễn giải cách giải quyết vấn đền một cách khoa học và dễ dàng ghi nhớ nhất.
Hãy chắc chắn rằng những ghi chép của bạn có thể tìm thấy dễ dàng về sau này.
2. Với những từ ngữ hoặc khái niệm phải làm sao
Hãy viết ra tất cả những khái niệm và công thức mới với bạn. Những khái niệm và công thức nên được viết riêng biệt với những phần ghi chú khác của bạn.
– Đối với những ghi cú về ngành khoa học hoặc những môn tự nhiên bạn nên ghi chú những công thức kèm theo những nghi chú nhỏ về nó.Hãy dùng những hình ảnh trong bài giảng để tạo nên những điều cơ bản cho những ghi chú của bạn
– Còn những định nghĩa trong những điều luật hay những kiến thức tương tự hay ghi chép mạch lạc những định nghĩa này.
3. Sử dụng Viết Tắt như thế nào cho hợp lý
Viết tắt là ghi chép nhanh lại những từ ngữ bằng những biểu tượng hoặc những từ ngữ được rút gọn. Viết tắt là điều tốt nhưng phải đảm bảo rằng bạn phải hiểu những điều mà bạn viết khi mà bạn đọc lại nó đố nhé.

Đóng Menu
>
> Hotline: 0934 956 885